Prinsenfestijn

Prinsenfestijn

Het Prinsenfestijn wordt aangeboden door de vereniging aan de Hofhouding. Buiten alle carnavals gasten is er de mogelijkheid voor de hofhouding om hun familieleden en persoonlijke sponsoren uit te nodigen. Op deze manier kunnen ze met eigen ogen zien en door mee te doen ervaren, wat voor plezier carnaval kan brengen.