BESTUUR

Bestuur SKV De Narre Knollen

Voorzitter Martin Loos

Lid Patrick van de Pas

Secretaris Diana Klomp van Gardingen

Raadszaken / Jeugdraad Robbert Doppenberg

Penningmeester / Vice Voorzitter Sjaak de Vries