Prins Knol I †

Prins Knol I †

Carnaval 1972

Op 13-11-1971 werd in een tot ‘Knollenburcht’ omgebouwd verenigingsgebouw Prins Knol I der “Soester Karnavalsvereniging” ‘De Narre Knol’ door de afgetreden Prins Leut XI geïnstalleerd. In zijn troonrede gaf Prins Knol I op een niet mis te verstane wijze de juiste omschrijving van de Soester Karnavalsvereniging.
De vereniging zelf heette “De Narre Knol” en het Bestuur, Raad van Elf, Dansmariekes en de Carnavalsvierders waren de Narre Knollen. Tijdens dit Kindercarnaval werd traditioneel het goede doel of de doelen bekendgemaakt waarvoor tijdens het Kielenbal een inzameling werd gehouden. Dit goede doel betrof personen binnen de Soester gemeenschap die door wat voor oorzaak dan ook een financiële
ondersteuning nodig hadden en nergens anders terecht konden omdat ze ´net niet´ aan de criteria voldeden. De kandidaatstelling vond plaats op voorspraak van de gemeentelijke Sociale Dienst.

Carnaval 1973

Op 11 november 1972 was het weer raak voor Evert Kerkhof en mocht hij het tweede seizoen voorgaan in het Soester Carnaval.

Carnaval 1974

Op 5 november 1973 Wederom Prins Knol I benoemd tot Prins van de Narre Knol en kwam hem weer de eer te beurt om op het bordes va het gemeentehuis de sleutel van Soest in ontvangst te nemen.